Strona główna / Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CAFE PANAMRA

1.Sklep internetowy Cafe Panamera (zwany dalej Sklepem) oferuje wszystkim swoim Klientom możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego (zwanego dalej Programem).

2.W celu przystąpienia do Programu konieczna jest rejestracja w Sklepie i założenie indywidualnego konta użytkownika. Rejestracji można dokonać podczas składania pierwszego zamówienia lub niezależnie przy pomocy formularza rejestracyjnego.

3.Program proponowany przez Sklep polega na zbieraniu punktów przyznawanych podczas realizacji zamówień składanych przez Klienta, uprawniających następnie do rabatu na zakupy w Sklepie.

4. Punkty są przyznawane i przeliczane według następujących reguł:
a) każde wydane 1 PLN = 1 punkt, i tak dla przykładu:
zakup za 10 PLN = 10 PKT.
zakup za 44 PLN = 44 PKT.
zakup za 100 PLN = 100 PKT.
b) każdy zgromadzony 1 punkt jest równoważne rabatowi w wysokości 0,10 PLN na zakupy w Sklepie, i tak dla przykładu:
zgromadzone 10 PKT. = 1 PLN rabatu
zgromadzone 44 PKT. = 4,40 PLN rabatu
zgromadzone 100 PKT. = 10 PLN rabatu
c) punkty są naliczane od kwot brutto
d) punkty można gromadzić już od pierwszego zamówienia pod warunkiem rejestracji w Sklepie
e) przyznane punkty przy bieżącym zamówieniu mogą być wykorzystane dopiero przy kolejnym zamówieniu
f) przyznawane przy poszczególnych zamówieniach punkty można sumować i wykorzystać podczas dowolnego przyszłego zamówienia
g) pula zgromadzonych punktów podlega podziałom, oznacza to, że nie jest konieczna wymiana całej puli zgromadzonych punktów na rabat w danym momencie
h) wartość rabatu przyznanego za wymienione punkty nie może przewyższać wartości zamówienia, zgromadzone punkty nie mogą być przeliczane na gotówkę. Maksymalna wartość rabatu może być równa wartości zamówienia przed doliczeniem kosztów przesyłki.
i) zgromadzone punkty nie tracą swojej ważności pod warunkiem dokonania zakupu w Sklepie min. raz w ciągu 12 miesięcy. W przypadku niespełnienia niniejszego warunku punkty ulegają przedawnieniu i są odliczane z konta. 12 miesięcy liczone jest od daty ostatniego zakupu, dla którego przyznano punkty.

5. Punkty w Programie nie są przyznawane za koszty przesyłki.

6. Wartość punktowa danego produktu jest każdorazowo widoczna przy jego opisie.

7. Ilość zgromadzonych punktów przez Klienta widoczna jest po zalogowaniu do Sklepu, na indywidualnym koncie Użytkownika.

8. Program lojalnościowy nie łączy się z pozostałymi promocjami oferowanymi przez Sklep, chyba, że indywidualny regulamin tych promocji stanowi inaczej.

9. Sklep Cafe Panamera zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad programu lojalnościowego (innych niż czasowe promocje), w tym również do jego zakończenia.
a) o wszelkich zmianach w programie Sklep zobowiązuje się powiadomić uczestników programu na 30 dni przed wejściem zmian w życie, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
b) w wypadku podjęcia decyzji o zakończeniu Programu, uczestnicy zostaną powiadomieni na 90 dni przed ostatecznym wycofaniem Programu, na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

10. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Programu, a w szczególności sposobu przeliczania punktów, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy info@cafepanamera.pl . Obsługa Sklepu zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni, a podjętą decyzję uznaje się za ostateczną.